Pietje Hessels van der Meulen

Persoonsgegevens

FamilienaamMeulen, van der
VoornaamPietje
PatroniemHessels
Familierelatiedochter
Geboorte / doop05-02-1900, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek01-05-1905, EN 117
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Meulen, van der Hessel hoofd 24-08-1874
Franeker
Arbeider TO 166 01-07-1899 01-05-1905EN
117
Haitsma, van Dieuwke vrouw 16-09-1877
Tzummarum
TW 11 01-07-1899 01-05-1905EN
117
Meulen, van der Pietje (Hessels) dochter 05-02-1900
Franeker
01-05-1905EN
117
Meulen, van der Baukje (Hessels) dochter 24-08-1901
Franeker
01-05-1905EN
117
Meulen, van der Trijntje (Hessels) dochter 16-02-1904
Franeker
01-05-1905EN
117
Thanks!

Uw bijdrage betreft :