Pietje Gerbens Bosma

Persoonsgegevens

FamilienaamBosma
VoornaamPietje
PatroniemGerbens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop13-09-1820, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1824, EW 49
Vertrek1834, TO 83
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bosma Gerben ( Sipkes) hoofd 18-11-1793
Berlikum
Turfdrager EW 49 1824 24-08-1830
Zee, van der Antje (Ymes) vrouw 17-10-1796
Makkum
EW 49 1824 1834TO
83
Bosma Sierkje (Gerbens ) dochter 03-05-1819
Franeker
EW 49 1824 1834TO
83
Bosma Pietje (Gerbens ) dochter 13-09-1820
Franeker
EW 49 1824 1834TO
83
Bosma Yme (Gerbens ) zoon 28-06-1825
Franeker
1834TO
83
Bosma Sipke (Gerbens ) zoon 17-02-1828
Franeker
1834TO
83
Bosma Gerbrigje (Gerbens ) dochter 09-04-1831
Franeker
1834TO
83
Thanks!

Uw bijdrage betreft :