Pietje Andries

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamPietje
PatroniemAndries
Familierelatievrouw
Geboorte / doop16-08-1685 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1720, TO 104
Vertrek
Overleden1759

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jacobs Jacob (Bottes ) hoofd 30-04-1690
Harlingen
Gezworen graandrager TO 104 1720 1759TO
17
Pietje (Andries) vrouw 16-08-1685
Franeker
TO 104 1720 1759
Jacobs Botte (Jacobs ) zoon 23-07-1722
Franeker
1750TO
23
( van der Laan) Andries (Jacobs ) zoon 21-12-1724
Franeker
1751EO
14
1780
i
Jacobs Sietze (Jacobs) zoon 26-03-1726
Franeker
Trijntje (Jans) Schoondochter 11-08-1718
Franeker
24-06-1747 1750TO
23
Thanks!

Uw bijdrage betreft :