Pieter Taekes Andringa

Persoonsgegevens

FamilienaamAndringa
VoornaamPieter
PatroniemTaekes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop16-05-1751 , Sexbierum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1807, TO 8
Vertrek
Overleden22-06-1813

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Marijke (Isaacs) vrouw 10-07-1727
Franeker
Harlingen 1781 1783EW
41
Collinga, van Catharina (Jenses ) dochter 05-11-1765
Harlingen
Harlingen 1781 1783EW
41
Collinga, van Jens (Johannes) (Feikes ) hoofd 01-01-1729
Leeuwarden
Mr Pruikmaker Harlingen 1781 1783EW
41
Andringa Pieter (Taekes) hoofd 16-05-1751
Sexbierum
TO 8 1807 22-06-1813
Collinga, van Feike (Jenses) zoon 01-09-1761
Harlingen
Harlingen 1781 1783EW
41
Rigtje (Melis) hoofd 04-10-1716
Dokkum
TO 60 1788 1795TO
47
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :