Pieter (Petrus) Harkes Harkema

Persoonsgegevens

FamilienaamHarkema
VoornaamPieter (Petrus)
PatroniemHarkes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop14-07-1761, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1766, EW 10
Vertrek1772, TO 66
Overleden

Adres

Godsacker 16

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Radersma Klaas (Luitjes) hoofd 29-07-1733
Tzum
Wagenmaker EO 54 1782 1790TN
97
Wassenaar Trijntje (Douwes) vrouw 11-10-1736
Franeker
EO 54 1782 03-02-1789
Ykema Yke (Pieters) hoofd 15-05-1737
Franeker
EW 10 1766 1772TO
66
i
Harkema Sjouke (Harkes ) zoon 13-08-1749
Franeker
EW 10 1766 1770 Leeuwarden
Harkema Pieter (Petrus) (Harkes ) zoon 14-07-1761
Franeker
EW 10 1766 1772TO
66
Harkema Aukje (Harkes ) dochter 31-07-1765
Franeker
EW 10 1766 1772TO
66
Ykema Ybeltje (Pieters) zuster 10-08-1735
Franeker
TO 140 1767 1769TN
70
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :