Pieter Melis Mulder

Persoonsgegevens

FamilienaamMulder
VoornaamPieter
PatroniemMelis
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop24-04-1731 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepMetselaar
Herkomst1770, TO 51
Vertrek1775, EW 45
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wijnkoop Bernadina vrouw 16-03-1714
Leeuwarden
TO 51 1770 1775EW
45
Mulder Pieter (Melis) hoofd 24-04-1731
Franeker
Metselaar TO 51 1770 1775EW
45
Thanks!

Uw bijdrage betreft :