Pieter Lijcklama

Persoonsgegevens

FamilienaamLijcklama
VoornaamPieter
Patroniem
Familierelatiezoon
Geboorte / doop26-06-1824 , Gorredijk
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1835, TN 96
Vertrek1837, TO 63
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Reinouts Berend (Willems) hoofd 25-03-1801
Franeker
Klerk EN 19 12-05-1827 1829 TW
34
Mossel Metje (Wiegers) vrouw 01-12-1800
Franeker
EN 19 12-05-1827 1829 TW
34
Reinouts Lamberdina (Berends ) dochter 07-01-1824
Franeker
EN 19 12-05-1827 1829 TW
34
Reinouts Janke (Berends ) dochter 30-11-1826
Franeker
EN 19 12-05-1827 1829 TW
34
Reinouts Catharina (Berends ) dochter 26-11-1828
Franeker
1829TW
34
Lijcklama Janke (Jans ) hoofd 26-11-1796
Gorredijk
Arbeidster TN 96 1835 1837TO
63
i
Lijcklama Pieter zoon 26-06-1824
Gorredijk
TN 96 1835 1837TO
63
Thanks!

Uw bijdrage betreft :