Pieter Johannes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamPieter
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop09-11-1741 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1759, TO 65
Overleden?
BijzonderhedenZoon van Johannes Pytters en Harmina Flaming. Beroep: timmerknecht. Huwde op 19 mei 1765 te Franeker met Douttje Horatius Lautenbach, geboren te Berlikum, dochter van Horatius Lautenbach, boer en beurtschipper tussen Berlikum en Leeuwarden, en Trijntje Jurjens.
Bijzonderheden
Zoon van Johannes Pytters en Harmina Flaming. Beroep: timmerknecht. Huwde op 19 mei 1765 te Franeker met Douttje Horatius Lautenbach, geboren te Berlikum, dochter van Horatius Lautenbach, boer en beurtschipper tussen Berlikum en Leeuwarden, en Trijntje Jurjens.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Johannes (Pieters) hoofd 1700
Franeker
Wolkammersknecht 1740 1759TO
65
?
i
Flamengh Harmina vrouw 1709
Mechelen
TW 24 19-02-1741 1758
i
Pieter (Johannes) zoon 09-11-1741
Franeker
1759TO
65
?
i
Hoitsma Hendrikus (Jacobus ) hoofd 27-02-1729
Franeker
Boekverkoper Harlingen 1752 1758EO
5
?
i
Hasenhoek Jannetje ( Johannes ) vrouw 27-09-1726
Gehuwd
Harlingen 1752 1758EO
5
?
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :