Pieter Jobs

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamPieter
PatroniemJobs
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop25-03-1734 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepMetselaar
Herkomst1783, TO 69
Vertrek
Overleden1784

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Pieter (Jobs) hoofd 25-03-1734
Franeker
Metselaar TO 69 1783 1784
Trijntje (Bartles) vrouw 08-08-1741
Dokkum
TO 69 1783 1790TO
92
Thomas (Pieters) zoon 03-02-1757
Franeker
TO 69 1783 1784TO
30
Saakje (Pieters) dochter 02-05-1777
Franeker
TO 69 1783 1790TO
92
Thanks!

Uw bijdrage betreft :