Pieter Jacobs van der Loon

Persoonsgegevens

FamilienaamLoon, van der
VoornaamPieter
PatroniemJacobs
Familierelatiezoon
Geboorte / doop03-05-1862, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Afgescheiden
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1864, TO 29
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Loon, van der Jacob (Pieters) hoofd 23-05-1832
Franeker
Schoenmaker TO 117 1862 1864TO
29
Nieuw Trijntje vrouw 16-05-1834
Hardegarijp
TO 117 1862 1864TO
29
Loon, van der Mariana Margaretha (Jacobs) dochter 25-02-1859
Franeker
TO 117 1862 22-07-1864
Loon, van der Pieter (Jacobs) zoon 03-05-1862
Franeker
1864TO
29
Loon, van der Anna (Jacobs) dochter 29-06-1864
Franeker
1864TO
29
Thanks!

Uw bijdrage betreft :