Pieter Jacobs

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamPieter
PatroniemJacobs
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1641 , Delfzijl
Burgerlijke staatGehuwd
HuwelijkLeertouwer
Beroep
Herkomst1664
Vertrek1696, Harlingen
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Pieter (Jacobs) hoofd 1641
Delfzijl
1664 1696Harlingen
Antje ( Jans) vrouw 1643
Franeker
09-01-1664 1696Harlingen
Antje (Pieters) dochter 24-05-1665
Franeker
1696Harlingen
Elske (Pieters) dochter 26-08-1666
Franeker
1696Harlingen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :