Pieter Godfrieds Adama

Persoonsgegevens

FamilienaamAdama
VoornaamPieter
PatroniemGodfrieds
Familierelatiezoon
Geboorte / doop18-06-1715, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1716, TO 91
Vertrek1725, Pingjum
Overleden

Adres

Godsacker 22

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Elgersma Gerlof (Pieters) hoofd 23-12-1694
Hidaard
Mr. Bakker Mantgum 1719 1719EW
8
Adama Godefredus (Godfried) (Pieters) hoofd 1683
Arum
Conrector Latijnse school TO 91 1716 1725Pingjum
Altena Dirkje (Petrus) vrouw 07-04-1686
Franeker
TO 91 1716 1725Pingjum 15-07-1735, Franeker
i
Adama Lutske (Godfrieds ) dochter 05-01-1712
Franeker
TO 91 1716 1725Pingjum
Adama Taeke (Godfrieds) zoon 28-09-1713
Franeker
TO 91 1716 1725Pingjum
Adama Pieter (Godfrieds) zoon 18-06-1715
Franeker
TO 91 1716 1725Pingjum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :