Pieter Feikes Nauta

Persoonsgegevens

FamilienaamNauta
VoornaamPieter
PatroniemFeikes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop25-07-1845, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepTurfdrager
Herkomst1883, TN 78
Vertrek
Overleden30-05-1884

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tichelaar Jacob hoofd 04-03-1898
Franeker
Los werkman Wilhelminastraat 33 01-05-1923 30-03-1928 Dr.
Jelle Bangastraat 9
Wolbers Lipkje vrouw 24-02-1900
Franeker
Hocquart 10 01-05-1923 30-03-1928Dr.
Jelle Bangastraat 9
Schotanus Huite geen 20-01-1897
Goethoorn
Koopman Laene 1 1926 01-10-1926 Kerksteeg
1
Nauta Pieter (Feikes) hoofd 25-07-1845
Franeker
Turfdrager TN 78 1883 30-05-1884
Dijkstra Antje (Jans) vrouw 24-10-1846
Sint Annaparochie
TN 78 1883 30-08-1884
Nauta Jan (Pieters ) zoon 15-09-1871
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Nauta Grietje (Pieters ) dochter 11-10-1874
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Nauta Heintje (Pieters ) dochter 09-09-1876
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Nauta Houkje (Pieters ) dochter 09-02-1882
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Nauta Feike (Pieters ) zoon 01-05-1883
Franeker
TN 78 1883 1884 EN
48
Wetterauw Jurjen (Minks) geen 16-08-1823
Minnertsga
Arbeider TN 78 1883 1884 TO
98
Thanks!

Uw bijdrage betreft :