Pieter Feikes Nauta

Persoonsgegevens

FamilienaamNauta
VoornaamPieter
PatroniemFeikes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop25-07-1845, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1848, OV 45
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Nauta Feike (Pieters) hoofd 30-11-1819
Arum
Tichelaar 15-05-1842 1848 OV
45
Brijker Grietje (Hessels) vrouw 23-11-1819
Franeker
15-05-1842 1848 OV
45
Nauta Hessel (Feikes ) zoon 16-04-1843
Franeker
1848 OV
45
Nauta Pieter (Feikes ) zoon 25-07-1845
Franeker
1848 OV
45
Thanks!

Uw bijdrage betreft :