Pieter Cornelis Rolsma

Persoonsgegevens

FamilienaamRolsma
VoornaamPieter
Patroniem Cornelis
Familierelatiegeen
Geboorte / doop23-01-1773, Tzummarum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst09-06-1839, Dongjum
Vertrek30-08-1846, Finkum
Overleden
Bijzonderhedenweduwnaar van Jannigje Durks
Bijzonderheden
weduwnaar van Jannigje Durks

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Boer, de Lourens Pieter hoofd 07-11-1799
Bolsward
Kooltjer/kramer Dronrijp 1838 1852 TO
80
Taekema Catharina (Taekes) vrouw 28-10-1799
Longerhou
Dronrijp 1838 1852TO
80
Boer, de Trijntje Catharina (Lourens) dochter 04-05-1827
Dronrijp
Dronrijp 1838 1852 TO
80
Boer, de Anna Antje (Lourens) dochter 27-08-1832
Dronrijp
Dronrijp 1838 1852 TO
80
Weber Georg Engelhard geen 1816
Maastricht
Militair TO 51 1840 13-08-1840
Rolsma Pieter ( Cornelis) geen 23-01-1773
Tzummarum
Arbeider Dongjum 09-06-1839 30-08-1846Finkum
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :