Piet Frits Massolt

Persoonsgegevens

FamilienaamMassolt
VoornaamPiet
PatroniemFrits
Familierelatiebroer
Geboorte / doop27-05-1895, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst30-12-1920, Amsterdam
Vertrek05-06-1922, Breedeplaats 1
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Massolt Johan Eduard (Frits) hoofd 16-03-1892
Franeker
Bakker Dongjumerlaan 2 30-08-1919 06-06-1922Ferwerd
Herrema Petronella vrouw 29-12-1894
Tzummarum
Dongjumerlaan 2 30-08-1919 06-06-1922Ferwerd
Massolt Piet (Frits) broer 27-05-1895
Franeker
Amsterdam 30-12-1920 05-06-1922Breedeplaats
1
Thanks!

Uw bijdrage betreft :