Pier Sijdses Rodenhuis

Persoonsgegevens

FamilienaamRodenhuis
VoornaamPier
PatroniemSijdses
Familierelatiezoon
Geboorte / doop09-12-1854, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden11-07-1855

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rodenhuis Sijds (Piers) hoofd 08-08-1824
Tzum
Arbeider TO 63 1852 1857
TO 47b
Haas, de Feikje vrouw 15-02-1825
Franeker
Arbeidster TO 63 1852 1857 TO
47b
Rodenhuis IJbeltje (Sijdses ) dochter 21-05-1850
Franeker
TO 63 1852 1857
TO 47b
Rodenhuis Pier (Sijdses ) zoon 09-12-1854
Franeker
11-07-1855
Dijkstra Ijbeltje (Philippus) moeder 1787
Tzum
Arbeidster TO 63 1852 1857 TO
47b
Panbakker Johannes hoofd 11-05-1875
Franeker
Arbeider Oostrum 18-04-1901 01-05-1903 TO
88
Westra Klaaske vrouw 25-04-1879
Welsrijp
Oostrum 18-04-1901 01-05-1903
TO 88
Panbakker Johannes (Johannes) zoon 25-01-1897
Welsrijp
Oostrum 18-04-1901 01-05-1903 TO
88
Panbakker Klaas (Johannes) zoon 01-04-1899
Franeker
Oostrum 18-04-1901 01-05-1903TO
88
Panbakker Geertruida (Johannes) dochter 09-01-1901
Oostrum
Oostrum 18-04-1901 01-05-1903TO
88
Thanks!

Uw bijdrage betreft :