Petrus Sixtus Acronius

Persoonsgegevens

FamilienaamAcronius
VoornaamPetrus
PatroniemSixtus
Familierelatiegeen
Geboorte / doop1688 , Bolsward
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepStudent theologie
Herkomst18-9-1709, Bolsward
Vertrek22-06-1711, Leeuwarden
Overleden21-03-1761
BijzonderhedenZoon van Sixtus Acronius en Anna Doekes Hemminga. In 1741 gehuwd met Atje Ages Bruinsma, dochter van Age Bouwes Bruinsma en Tietje Foekes
Bijzonderheden
Zoon van Sixtus Acronius en Anna Doekes Hemminga. In 1741 gehuwd met Atje Ages Bruinsma, dochter van Age Bouwes Bruinsma en Tietje Foekes

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Popta Gatze (Scheltes ) hoofd 1626
Tzum
mr schoenmaker/koopman Tzum 1655 1683
Womelius Rixtje (Fransens ) vrouw 1636
Franeker
1659 25-04-1720
Acronius Petrus (Sixtus ) geen 1688
Bolsward
Student theologie Bolsward 18-9-1709 22-06-1711 Leeuwarden 21-03-1761
i
Sloot, van der Rintius (Dominicus ) geen 1690
Grijpskerk
Student theologie Harlingen 02-06-1709 01-03-1714Terschelling
Crans Petrus geen Nederlands Hervormd
Student theologie Metslawier 22-09-1719 1721TO
59
i
Horstius Johannes (Harmanus ) geen
Student theologie Bremen 21-07-1682 Onbekend
i
Uytrecht Gerhardus (Abelius ) geen
Student theologie Leiden 22-02-1719 28-07-1721Leeuwarden
Popta Schelte (Gatzes) zoon 25-01-1660
Franeker
1672
Popta Meine (Gatzes) zoon 16-10-1661
Franeker
12-11-1661
Popta Trijntje (Gatzes) dochter 16-11-1662
Franeker
06-09-1721Hallum
Popta Frans (Gatzes) zoon 08-10-1665
Franeker
23-11-1689
Popta Wopke (Gatzes) zoon 26-01-1668
Franeker
1692Harlingen
Jeveren Jacobus geen 18-08-1689
Leeuwarden
Student theologie Leeuwarden 02-09-1711 06-07-1713Dokkum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :