Paulus Bartholdus Blijdenstein

Persoonsgegevens

FamilienaamBlijdenstein
VoornaamPaulus
PatroniemBartholdus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop30-05-1683 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1715, TO 58
Vertrek1715, Zwolle
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Blijdenstein Bartholdus hoofd
Chirurgus TO 58 1715 1715Zwolle
Blijdenstein Paulus (Bartholdus) zoon 30-05-1683
Franeker
TO 58 1715 1715Zwolle
Thanks!

Uw bijdrage betreft :