Oepke Sietses Bijlsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBijlsma
VoornaamOepke
PatroniemSietses
Familierelatiegeen
Geboorte / doop15-05-1877, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst19-10-1881, Kimswerd
Vertrek1882, TO 80
Overleden
BijzonderhedenZoon van Trijntje Risselada en Sietze Bijlsma die in de gevangenis te Groningen zit.
Bijzonderheden
Zoon van Trijntje Risselada en Sietze Bijlsma die in de gevangenis te Groningen zit.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Miedema Sikke hoofd 25-06-1884
Franeker
Arbeider TO 84 1915 02-06-1922 Jan
van dder Bildtstraat 18
Prins Trijntje vrouw 06-07-1887
Franeker
TO 84 1915 02-06-1922 Jan
van der Bildtstraat 18
Miedema Arjen (Sikkes) zoon 14-06-1908
Franeker
TO 84 1915 02-06-1922Jan
van der Bildtstraat 18
Miedema Elsina (Sikkes) dochter 23-11-1909
Franeker
TO 84 1915 02-06-1922Jan
van der Bildtstraat 18
Miedema Janke dochter 26-09-1913
Franeker
TO 84 1915 02-06-1922Jan
van der Bildtstraat 18
Miedema Anna (Sikkes) dochter 21-09-1921
Franeker
02-06-1922Jan
van der Bildtstraat 18
Bouma Berend (Douwes) hoofd 09-07-1836
Franeker
Arbeider TO 83 1879 1882 TO
80
Tichelaar Gatske (Jetses) vrouw 02-02-1841
Franeker
TO 83 1879 1882 TO
80
Bouma Grietje dochter 29-03-1872
Franeker
TO 83 1879 1882 TO
80
Bouma Jetse (Berends ) zoon 14-06-1876
Franeker
TO 83 1879 13-11-1880 Leeuwarden
Bouma Aafke (Berends ) dochter 25-04-1878
Franeker
TO 83 1879 1882 TO
80
Bouma Douwe (Berends ) zoon 02-07-1879
Franeker
1879Harlingen 20-10-1879
Bouma Johan (Berends ) zoon 13-01-1881
Franeker
01-03-1881
Veldhuis Hendrik geen 15-05-1835
Meppel
Arbeider Veenhuizen 31-10-1881 1882
TO 80
Risselada Trijntje (Thijses) geen 02-01-1844
Lollum
Arbeidster Kimswerd 19-10-1881 1882 TO
80
Brouwer Klaske geen 16-09-1847
Arum
TO 83 1879 22-10-1879 Dokkum
Deelstra Tjitse ( Jans) geen 13-06-1848
Lekkum
Arbeider schip 1879 22-06-1881 Dronrijp
Cordel Hermanus (Johannes) geen 01-07-1849
Franeker
Arbeider EW 100 1879 11-02-1881 Norg
Cordel Hermanus (Johannes) geen 01-07-1849
Franeker
Arbeider Veenhuizen 31-10-1881 1882 TO
80
Cordel Albertus (Johannes) geen 18-05-1856
Franeker
Panbakkersknecht Achlum 22-09-1879 27-03-1880 Groningen
Bijlsma Oepke (Sietses) geen 15-05-1877
Franeker
Kimswerd 19-10-1881 1882 TO
80
i
Brouwer Hitje geen 01-06-1879
Franeker
TO 83 1879 1879 EW
82
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :