Oebele Jurjens Knier

Persoonsgegevens

FamilienaamKnier
VoornaamOebele
PatroniemJurjens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop05-12-1862, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-03-1889, TO 89a
Vertrek1892, TO 101
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Goslinga Trijntje (Ynses) hoofd 25-01-1795
Arum
Arbeidster WV 16 1847 1852 TO
39
i
Vries, de Ynze (Dirks) zoon 25-02-1816
Arum
Arbeider Arum 1851 1852 TO
39
Vries, de Bartele (Dirks) zoon 28-02-1825
Arum
WV 16 1847 1849Sexbierum
Vries, de Uilke (Dirks) zoon 03-11-1827
Tzum
WV 16 1847 1852 TO
39
Vries, de Dieuwke (Dirks) dochter 02-02-1830
Tzum
Arbeidster WV 16 1847 1852 TO
39
Vries, de Haring (Dirks) zoon 17-06-1832
Tzum
Boereknecht WV 16 1847 1852 TO
39
Vries, de Dirk (Dirks) zoon 24-11-1834
Tzum
Arbeider WV 16 1847 1852TO
39
Vries, de Jan (Dirks) zoon 20-04-1836
Tzum
Arbeider WV 16 1847 1852
TO 39
Knier Jurjen (Hendriks) hoofd 07-04-1833
Achlum
Arbeider TO 89a 01-03-1889 26-12-1890
Staalstra Janke (Theerds) vrouw 28-11-1834
Franeker
TO 89a 01-03-1889 21-02-1901
Kerkhof Geertje vrouw 04-08-1867
Beetgum
TO 101 01-07-1895 1901TO
194
Knier Oebele (Jurjens ) zoon 05-12-1862
Franeker
TO 89a 01-03-1889 1892TO
101
Knier Oebele (Jurjens ) zoon 05-12-1862
Franeker
TO 101 01-07-1895 1901TO
194
Knier Hendrik (Jurjens ) zoon 23-04-1865
Franeker
TO 89a 01-03-1889 11-06-1894 Harlingen
Knier Hendrik (Jurjens ) zoon 23-04-1865
Franeker
Harlingen 13-07-1894 27-09-1894 Harlingen
Knier Tjeerd (Jurjens ) zoon 19-02-1869
Franeker
TO 89a 01-03-1889 07-08-1892
Knier Douwe (Jurjens ) zoon 25-12-1872
Franeker
TO 89a 01-03-1889 02-02-1900
Knier Janke (Oebeles) Kleindochter 27-12-1890
Franeker
1901TO
194
Knier Wijpkje (Oebeles) Kleindochter 19-03-1897
Franeker
13-06-1898
Knier Jurjen (Oebeles) Kleinzoon 28-05-1899
Franeker
1901TO
194
Knier Hendrik (Oebeles) Kleinzoon 26-02-1901
Franeker
1901TO
194
Thanks!

Uw bijdrage betreft :