Nicolaas Sierks Beuker

Persoonsgegevens

FamilienaamBeuker
VoornaamNicolaas
PatroniemSierks
Familierelatiezoon
Geboorte / doop11-07-1908, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst19-05-1930, Godsacker 24
Vertrek03-09-1935, Leeuwarderend 6
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01358/
BijzonderhedenMedische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Beuker Sierk hoofd 22-8-1880
Almenum
Houtbewerker Godsacker 24 19-5-1930
Kroes Lolkje vrouw 23-11-1878
Leeuwarden
Godsacker 24 19-5-1930
Beuker Nicolaas (Sierks) zoon 11-07-1908
Franeker
Godsacker 24 19-05-1930 03-09-1935Leeuwarderend
6
i
Beuker Anna dochter 11-2-1913
Franeker
Godsacker 24 19-5-1930
Kroes Wilhelmina sch.z. 27-3-1870
Franeker
Godsacker 24 19-5-1930
Klappe Margaretha sch.d. 21-11-1908
Witmarsum
Harlingen 26-8-1935 3-9-1935
Leeuwarderend 6
Thanks!

Uw bijdrage betreft :