Meine Gatzes Popta

Persoonsgegevens

FamilienaamPopta
VoornaamMeine
PatroniemGatzes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop16-10-1661 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden12-11-1661

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Popta Gatze (Scheltes ) hoofd 1626
Tzum
mr schoenmaker/koopman Tzum 1655 1683
Womelius Rixtje (Fransens ) vrouw 1636
Franeker
1659 25-04-1720
Acronius Petrus (Sixtus ) geen 1688
Bolsward
Student theologie Bolsward 18-9-1709 22-06-1711 Leeuwarden 21-03-1761
i
Sloot, van der Rintius (Dominicus ) geen 1690
Grijpskerk
Student theologie Harlingen 02-06-1709 01-03-1714Terschelling
Crans Petrus geen Nederlands Hervormd
Student theologie Metslawier 22-09-1719 1721TO
59
i
Horstius Johannes (Harmanus ) geen
Student theologie Bremen 21-07-1682 Onbekend
i
Uytrecht Gerhardus (Abelius ) geen
Student theologie Leiden 22-02-1719 28-07-1721Leeuwarden
Popta Schelte (Gatzes) zoon 25-01-1660
Franeker
1672
Popta Meine (Gatzes) zoon 16-10-1661
Franeker
12-11-1661
Popta Trijntje (Gatzes) dochter 16-11-1662
Franeker
06-09-1721Hallum
Popta Frans (Gatzes) zoon 08-10-1665
Franeker
23-11-1689
Popta Wopke (Gatzes) zoon 26-01-1668
Franeker
1692Harlingen
Jeveren Jacobus geen 18-08-1689
Leeuwarden
Student theologie Leeuwarden 02-09-1711 06-07-1713Dokkum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :