Meindert Willems Lodewijk

Persoonsgegevens

FamilienaamLodewijk
VoornaamMeindert
PatroniemWillems
Familierelatiezoon
Geboorte / doop15-03-1898, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-12-1899, WV 12
Vertrek01-05-1903, EN 142
Overleden

Adres

Oostvliet 87

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Lodewijk Willem hoofd 22-01-1872
Sexbierum
Werkman WV 12 01-12-1899 01-05-1903 EN
142
Bonsma Hiltje vrouw 10-10-1875
Tzummarum
WV 12 01-12-1899 01-05-1903 EN
142
Lodewijk Meindert (Willems) zoon 15-03-1898
Franeker
WV 12 01-12-1899 01-05-1903 EN
142
Thanks!

Uw bijdrage betreft :