Marten Sijbrandus van der Haring

Persoonsgegevens

FamilienaamHaring, van der
VoornaamMarten
PatroniemSijbrandus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-09-1879, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1880, TO 90
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Haring, van der Sijbrandus hoofd 02-01-1835
Sneek
Koopman TO 86 1872 1880 TO
90
Renia Klaske (Herres) vrouw 06-06-1838
Franeker
TO 86 1872 1880 TO
90
Haring, van der Alida (Sijbrandus) dochter 16-02-1865
Franeker
TO 86 1872 1880 TO
90
Haring, van der Klaas (Sijbrandus) zoon 18-07-1870
Franeker
TO 86 1872 1880 TO
90
Haring, van der Sijtske (Sijbrandus) dochter 13-09-1872
Franeker
1880 TO
90
Haring, van der Catharina (Sijbrandus) dochter 01-08-1874
Franeker
12-05-1876
Haring, van der Herman (Sijbrandus) zoon 07-02-1878
Franeker
1880 TO
90
Haring, van der Marten (Sijbrandus) zoon 19-09-1879
Franeker
1880 TO
90
Haring Herman Sijbrandus (van der) zoon 25-12-1875
Franeker
29-01-1876, Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :