Marten Sijbrandus van der Haring

Persoonsgegevens

FamilienaamHaring, van der
VoornaamMarten
PatroniemSijbrandus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-09-1879, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-05-1886, EW 170
Vertrek01-07-1889, Schip
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bouma Theodorus hoofd 21-01-1905
Tzum
Los werkman Heerengracht 36 21-05-1930 04-11-1931 Westvliet
38
Romkes Catharina Barbara vrouw 27-11-1902
Dronrijp
Heerengracht 36 21-05-1930 04-11-1931
Westvliet 38
Haring, van der Sijbrandus hoofd 02-01-1835
Sneek
Koopman EW 170 01-05-1886 01-07-1889
Schip
Renia Klaske (Herres) vrouw 06-06-1838
Franeker
EW 170 01-05-1886 01-07-1889 Schip
Haring, van der Alida (Sijbrandus) dochter 16-02-1865
Franeker
EW 170 01-05-1886 1887 TN
15
Haring, van der Klaas (Sijbrandus) zoon 18-07-1870
Franeker
EW 170 01-05-1886 01-07-1889 Schip
Haring, van der Sijtske (Sijbrandus) dochter 13-09-1872
Franeker
EW 170 01-05-1886 01-07-1889 Schip
Haring, van der Herman (Sijbrandus) zoon 07-02-1878
Franeker
EW 170 01-05-1886 01-07-1889 Schip
Haring, van der Marten (Sijbrandus) zoon 19-09-1879
Franeker
EW 170 01-05-1886 01-07-1889 Schip
Haring, van der Petrus (Sijbrandus) zoon 22-02-1882
Franeker
EW 170 01-05-1886 01-07-1889 Schip
Thanks!

Uw bijdrage betreft :