Marten Sietzes Hilarides

Persoonsgegevens

FamilienaamHilarides
VoornaamMarten
PatroniemSietzes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop06-01-1771 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1816, Pingjum
Vertrek
Overleden16-10-1820

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hilarides Marten (Sietzes ) hoofd 06-01-1771
Franeker
Pingjum 1816 16-10-1820
Visser Jeltje (Klases ) vrouw 21-01-1793
Oosterbierum
Oosterbierum 13-05-1816 1821TO
59
Thanks!

Uw bijdrage betreft :