Marten Gerbens Hoekstra

Persoonsgegevens

FamilienaamHoekstra
VoornaamMarten
PatroniemGerbens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop09-09-1847, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1848, EO 72
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hoekstra Gerben (Martens) hoofd 16-12-1808
Franeker
Slagersknecht TN 22 1844 1848EO
72
Swarts Jacobje (Dirks) vrouw 11-02-1804
Leeuwarden
TN 22 1844 1848EO
72
Hoekstra Dirk (Gerbens ) zoon 01-10-1829
Franeker
TN 22 1844 1848EO
72
Hoekstra Tjaltje (Gerbens ) dochter 08-07-1842
Franeker
TN 22 1844 13-09-1846
Hoekstra Marten (Gerbens ) zoon 09-09-1847
Franeker
1848EO
72
Thanks!

Uw bijdrage betreft :