Marius Jacobs Wijnants

Persoonsgegevens

FamilienaamWijnants
VoornaamMarius
PatroniemJacobs
Familierelatiegeen
Geboorte / doop01-10-1840, Leeuwarden
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst28-01-1846, Leeuwarden
Vertrek
Overleden10-02-1846
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenIs niet bekend waarom Marius weer naar dit adres is gekomen
Bijzonderheden
Is niet bekend waarom Marius weer naar dit adres is gekomen

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bruinsma Wijnsen (Wijbrens) hoofd 01-09-1814
Tzum
Arbeider Tzum 13-07-1845 1848TO
92
Zijlstra Elisabeth (Klases) vrouw 19-12-1820
Harlingen
Arbeidster Tzum 13-07-1845 1848TO
92
Bruinsma Wijbren (Wijnsens ) zoon 04-02-1846
Franeker
1848TO
92
Wijnants Marius (Jacobs) geen 01-10-1840
Leeuwarden
Leeuwarden 28-01-1846 10-02-1846
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :