Marijke Thomas

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamMarijke
PatroniemThomas
Familierelatievrouw
Geboorte / doop1752 , Bolsward
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1798, Almenum
Vertrek
Overleden31-05-1810

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Marijke (Thomas) vrouw 1752
Bolsward
Almenum 1798 31-05-1810
Hannema Titus (Tiete) (Foekes ) hoofd 09-10-1749
Bolsward
Tichelaar Almenum 1798 1810OV
4
Thanks!

Uw bijdrage betreft :