Marijke Joris Kuurstra

Persoonsgegevens

FamilienaamKuurstra
VoornaamMarijke
PatroniemJoris
Familierelatiedochter
Geboorte / doop12-07-1876, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1910, TO 204
Vertrek01-08-1908, KV 22
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuurstra Joris (Sijbrens) hoofd 24-04-1849
Franeker
Timmerman TO 204 1910 03-07-1911
Groot, de Tjietske (Pieters) vrouw 17-04-1848
Franeker
TO 204 1910 1940
Mauritsstraat 4
Kuurstra Sijbren (Joris ) zoon 15-03-1873
Franeker
TO 204 1910 08-08-1898 Rotterdam
Kuurstra Marijke (Joris ) dochter 12-07-1876
Franeker
TO 204 1910 01-08-1908KV
22
Thanks!

Uw bijdrage betreft :