Maria (Marijke) Geerts Albani

Persoonsgegevens

FamilienaamAlbani
VoornaamMaria (Marijke)
PatroniemGeerts
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop08-02-1771, Franeker
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst06-05-1838, TN 55
Vertrek
Overleden18-09-1847, Franeker
Bijzonderheden"komt op 24-07-1796 met attestatie van Franeker naar Oosterbierum, maar keert terug op 15-10-1805 terug naar Franeker. Op 20-10-1805 gehuwd met Aggaeus Johannes Ennema, Zoon van Johannes Paulus Ennema en Cornelia Johannes Eidsma. Hij was eerder op 29-5-1785 gehuwd met Antje Wepkes Feenstra, geboren ( waarschijnlijk) te Franeker 1764, gedoopt Franeker (doopsgezind) .Overleden te Franeker op 09-09-1803. Dochter van Wepke Thijssen Feenstra en Trijntje Pieters Richters (Rekker) (Ned. Patriciaat 46e jrg. 1960 blz. 103/77e jrg. blz.232). Door het ijs gezakt met zijn zoon Theodorus en verdronken in de stadsgracht achter hun huis. Op 31 januari 1818 gaat de Jeneverstokerij van weduwe Ennema over naar Carel Theodoor Bölger, die gehuwd op 15-06-1817 was met Cornelia Aggeus Ennema"
Bijzonderheden
"komt op 24-07-1796 met attestatie van Franeker naar Oosterbierum, maar keert terug op 15-10-1805 terug naar Franeker. Op 20-10-1805 gehuwd met Aggaeus Johannes Ennema, Zoon van Johannes Paulus Ennema en Cornelia Johannes Eidsma. Hij was eerder op 29-5-1785 gehuwd met Antje Wepkes Feenstra, geboren ( waarschijnlijk) te Franeker 1764, gedoopt Franeker (doopsgezind) .Overleden te Franeker op 09-09-1803. Dochter van Wepke Thijssen Feenstra en Trijntje Pieters Richters (Rekker) (Ned. Patriciaat 46e jrg. 1960 blz. 103/77e jrg. blz.232). Door het ijs gezakt met zijn zoon Theodorus en verdronken in de stadsgracht achter hun huis. Op 31 januari 1818 gaat de Jeneverstokerij van weduwe Ennema over naar Carel Theodoor Bölger, die gehuwd op 15-06-1817 was met Cornelia Aggeus Ennema"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Spaan Elske Jans hoofd 65
Harlingen
1829
Jansma Elisabeth Jans hoofd 1784
Harlingen
50 21-3-1853 Overl.
Albani Maria (Marijke) (Geerts) hoofd 08-02-1771
Franeker
TN 55 06-05-1838 18-09-1847, Franeker
i
Postma Trijntje Jelles 1* hoofd 22-12-1774
Harlingen
TN 55 1855 14-4-1862 Overl.
i
Bijlsma Antje hoofd 6-12-1796
Balk
EN 82 1856 28-2-1861 Overl.
Molenaar Baukje (Eeltjes) hoofd 10-01-1803
Leeuwarden
TN 56 1869 28-10-1873, Franeker
i
Kok, de Trijntje (Andries) hoofd 08-12-1812
Franeker
28-05-1899, Franeker
i
Jarigsma Sijtske 2* hoofd 22-6-1820
Franeker
EW 104 16-1-1876 11-4-1886 Overl.
i
Faber Sipkje Jans hoofd 20-6-1832
Franeker
Tzummarum 11-12-1873 18-3-1875 Overl.
Detmers Aaltje 4* hoofd 17-10-1838
Groningen
EW 68 1-5-1900 20-3-1922 Overl.
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :