Maria Frederica Johannes Dornseiffen

Persoonsgegevens

FamilienaamDornseiffen
VoornaamMaria Frederica
PatroniemJohannes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop27-08-1874, Dragten(Drachten)
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepModiste
Herkomst28-09-1897, Dragten (Drachten)
Vertrek12-04-1899, Sneek
Overleden16-04-1920, Sneek
BijzonderhedenDochter van Johannes Dornseiffen, Zadelmaker, wonende te Dragten, en Janke Jans Bijlsma. Op 22-05-1899 te Sneek gehuwd met Arjen Gabes Elzer, Timmerman, zoon van Gabe Elzer, beambte der Secretarie, en Antje Pietersen, echtelieden wonende te Sneek.
Bijzonderheden
Dochter van Johannes Dornseiffen, Zadelmaker, wonende te Dragten, en Janke Jans Bijlsma. Op 22-05-1899 te Sneek gehuwd met Arjen Gabes Elzer, Timmerman, zoon van Gabe Elzer, beambte der Secretarie, en Antje Pietersen, echtelieden wonende te Sneek.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Eppinga Frederik (Pieters) hoofd 09-11-1858
Wons
Koopman EO 11 01-04-1892 30-05-1907 EO
11
Tiemstra Dieuwke vrouw 23-10-1850
Klooster Lidlum
Modiste EO 11 01-04-1892 30-05-1907 EO
11
Nijhoff Jetske geen 15-12-1870
Almelo
Modiste Almelo 24-03-1892 11-10-1897 Huizum
Dornseiffen Maria Frederica (Johannes ) geen 27-08-1874
Dragten(Drachten)
Modiste Dragten (Drachten) 28-09-1897 12-04-1899 Sneek 16-04-1920, Sneek
i
Span Antje geen 21-10-1876
Huizum
Modiste Leeuwarden 10-10-1896 07-10-1897 Leeuwarden
Gorkum, van Cornelia geen 16-09-1877
Franeker
Dienstbode Leeuwarden 24-05-1899 01-01-1900 TW
79
Damstra Elisabeth geen 04-05-1879
Franeker
Dienstbode EW 116 01-10-1900 13-05-1901 Dongjum
Vierstra Sijtske (Jacobs) geen 15-10-1879
Sneek
Modiste Sneek 10-04-1899 Onbekend
Zijlstra Janke geen 29-04-1880
Blija
Dienstmeid Blija 27-09-1902 05-11-1905 Leeuwarden
Kramer Trijntje geen 20-06-1881
Groningen
Modiste Amsterdam 29-09-1903 07-11-1903 Amsterdam
Berga Martje geen 20-06-1885
Roordahuizum
Modiste ‘t Meer 21-07-1906 22-02-1907 ‘t
Meer
Poortstra Geertje geen 27-02-1886
Arum
Dienstmeid Arum 06-07-1901 15-10-1903 Den
Haag
Saakstra Lammigje geen 23-07-1886
Franeker
Dienstmeid WV 46 2-6-1906 18-11-1906 TO
76
Tjilserda Jantje (Cornelis) geen 21-11-1886
Oosterlittens
Modiste Sneek 24-10-1905 12-02-1906 Baard
Thanks!

Uw bijdrage betreft :