Magdalena Hilarius

Persoonsgegevens

FamilienaamHilarius
VoornaamMagdalena
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop06-04-1778 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1803, TO 25
Vertrek1804, EW 24
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Siccama Rense (Abels ) hoofd 25-06-1777
Leeuwarden
Luitenant der marine TO 25 1803 1804
Hilarius Magdalena vrouw 06-04-1778
Franeker
TO 25 1803 1804EW
24
Siccama Abel (Renses) zoon 24-06-1801
Franeker
TO 25 1803 1804EW
24
Thanks!

Uw bijdrage betreft :