Maatje Jans Wittema

Persoonsgegevens

FamilienaamWittema
VoornaamMaatje
PatroniemJans
Geboorte / doop19-9-1834
Franeker
Beroep
Herkomst17-5-1863
TW 11
Vertrek1864 TO 50
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dijkstra Jelle Jans hoofd 1792
Haskerdijken
Slager en koopman 1828 1832 TW 81
Cnossen Neeltje Sierks vrouw 1789
Jutrijp
1828 1832 TW 81
Dijkstra Tietje Jelles dochter 18-6-1815
Joure
1828 1832 TW 81
Dijkstra Akke Jelles dochter 12-12-1817
Joure
1828 1832 TW 81
Dijkstra Rigtje Jelles dochter 1820
Joure
1828 1832 TW 81
Dijkstra Janneke Jelles dochter 1824
Boxum
1828 1832 TW 81
Dijkstra Lamkjen Jelles dochter 6-2-1830
Franeker
1828 1832 TW
81
Stedehouder Jan Dirks geen 1804
Schingen
Slagersknecht 1829
Brugsma Gerrit Jacobs hoofd 3-11-1834
Achlum
Timmerknecht TO 50 17-5-1863 1864 TO 50
Wittema Maatje Jans vrouw 19-9-1834
Franeker
TW 11 17-5-1863 1864 TO 50
Thanks!

Uw bijdrage betreft :