Maaike Lovina Jacobina Anes Kuijpers

Persoonsgegevens

FamilienaamKuijpers
VoornaamMaaike Lovina Jacobina
PatroniemAnes
Familierelatiezuster
Geboorte / doop17-6-1851, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1868, TW 45
Vertrek1869 TW 33
Overleden21-07-1936, Hilversum.
BijzonderhedenDochter van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal. Zij was Apotheekster te Stadskanaal, gemeente Wildervank. Op 04-12-1879 te Amsterdam gehuwd met Cornelis Adriaan Hubertus van Bijlevelt, opzichter, 34 jaar, geboren 26-08-1845 te schiedam. Zoon van Cornelis Adriaan Hubertus van Bijlevelt, Apotheker, en Johanna Christina van Katwijk. Cornelis is geboren met de naam Van Katwijk.
Bijzonderheden
Dochter van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal. Zij was Apotheekster te Stadskanaal, gemeente Wildervank. Op 04-12-1879 te Amsterdam gehuwd met Cornelis Adriaan Hubertus van Bijlevelt, opzichter, 34 jaar, geboren 26-08-1845 te schiedam. Zoon van Cornelis Adriaan Hubertus van Bijlevelt, Apotheker, en Johanna Christina van Katwijk. Cornelis is geboren met de naam Van Katwijk.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuijpers Lieuwe Jan (Anes) hoofd 26-11-1844
Franeker
Bakker TW 64 1868 1870 TO 145 15-10-1902, Amsterdam
i
Pasma Froukje (Jeltes ) vrouw 19-9-1849
Franeker
WV 20 20-5-1869 1870 TO 145 03-05-1884, Amsterdam.
i
Steensma Hiltje Aukes geen 18-4-1850
Franeker
Dienstmeid TW 71 1869 1870 TO 145
Beekma Rinnert geen 7-5-1851
Workum
Bakkersknecht Makkum 14-5-1868 21-7-1869 Harlingen
Kuijpers Maaike Lovina Jacobina (Anes) zuster 17-6-1851
Franeker
TW 45 1868 1869 TW 33 21-07-1936, Hilversum.
i
Goslinga Dirk Tjeerds geen 8-7-1851
Arum
Bakkersknecht Arum 21-6-1869 1870 TO 145
Thanks!

Uw bijdrage betreft :