Lieuwe Jan Anes Kuijpers

Persoonsgegevens

FamilienaamKuijpers
VoornaamLieuwe Jan
PatroniemAnes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop26-11-1844, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk20-05-1869, Franeker
BeroepBakker
Herkomst1868, TW 64
Vertrek1870 TO 145
Overleden15-10-1902, Amsterdam
BijzonderhedenZoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal. later ook vermeld als Koopman en Aardappelhandelaar. in 1893 woont hij in Amsterdam en verkoopt voor fl 4500.00 een huis, bakkerij en erf aan Ulbe Riens Hannema. na zijn overlijden begraven op Zorgvliedt te Amsterdam. Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Froukje Jeltes Pasma, dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hytjes Hiemstra. Na het overlijden van Froukje op 03-05-1884 te Amsterdam, op 03-11-1884 te Franeker gehuwd met Catharina Fijlstra, geboren 30-01-1864 te Sneek, dochter van Hylke Fijlstra en Rinske van der Schouw.
Bijzonderheden
Zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal. later ook vermeld als Koopman en Aardappelhandelaar. in 1893 woont hij in Amsterdam en verkoopt voor fl 4500.00 een huis, bakkerij en erf aan Ulbe Riens Hannema. na zijn overlijden begraven op Zorgvliedt te Amsterdam. Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Froukje Jeltes Pasma, dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hytjes Hiemstra. Na het overlijden van Froukje op 03-05-1884 te Amsterdam, op 03-11-1884 te Franeker gehuwd met Catharina Fijlstra, geboren 30-01-1864 te Sneek, dochter van Hylke Fijlstra en Rinske van der Schouw.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuijpers Lieuwe Jan (Anes) hoofd 26-11-1844
Franeker
Bakker TW 64 1868 1870 TO 145 15-10-1902, Amsterdam
i
Pasma Froukje (Jeltes ) vrouw 19-9-1849
Franeker
WV 20 20-5-1869 1870 TO 145 03-05-1884, Amsterdam.
i
Steensma Hiltje Aukes geen 18-4-1850
Franeker
Dienstmeid TW 71 1869 1870 TO 145
Beekma Rinnert geen 7-5-1851
Workum
Bakkersknecht Makkum 14-5-1868 21-7-1869 Harlingen
Kuijpers Maaike Lovina Jacobina (Anes) zuster 17-6-1851
Franeker
TW 45 1868 1869 TW 33 21-07-1936, Hilversum.
i
Goslinga Dirk Tjeerds geen 8-7-1851
Arum
Bakkersknecht Arum 21-6-1869 1870 TO 145
Thanks!

Uw bijdrage betreft :