Klaske Floris Keestra

Persoonsgegevens

FamilienaamKeestra
VoornaamKlaske
PatroniemFloris
Familierelatiedochter
Geboorte / doop23-11-1858, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst22-10-1864, Deinum
Vertrek19-04-1865, Midlum
Overleden

Adres

Oostvliet 85

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Keestra Floris (Franses) hoofd 02-01-1820
Franeker
Arbeider Deinum 22-10-1864 19-04-1865 Midlum
Brijker Sjouke (Hessels) vrouw 31-08-1823
Franeker
Deinum 22-10-1864 19-04-1865 Midlum
Keestra Hessel (Floris ) zoon 18-08-1850
Franeker
Deinum 22-10-1864 19-04-1865 Midlum
Keestra Hijltje (Floris ) zoon 21-06-1855
Franeker
Deinum 22-10-1864 19-04-1865 Midlum
Keestra Klaske (Floris ) dochter 23-11-1858
Franeker
Deinum 22-10-1864 19-04-1865 Midlum
Keestra Albertje (Floris ) dochter 01-07-1862
Franeker
Deinum 22-10-1864 19-04-1865 Midlum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :