Klaske Elisabeth Johannes Dijkstra

Persoonsgegevens

FamilienaamDijkstra
VoornaamKlaske Elisabeth
PatroniemJohannes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop28-06-1914, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1914, EW 63
Vertrek1917, TO 113
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Dijkstra Johannes hoofd 30-05-1886
Sexbierum
Arbeider EW 63 1914 1917 TO
113
Bouma Waltje vrouw 12-03-1893
Franeker
EW 63 1914 1917 TO
113
Dijkstra Rinske Klaske (Johannes) dochter 11-12-1910
Franeker
EW 63 1914 07-07-1916 EN
58
Dijkstra Klaske Elisabeth (Johannes) dochter 28-06-1914
Franeker
EW 63 1914 1917 TO
113
Thanks!

Uw bijdrage betreft :