Klaas Wijbes Kloosterman

Persoonsgegevens

FamilienaamKloosterman
VoornaamKlaas
PatroniemWijbes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-10-1819, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1823, TO 72
Vertrek1824, TN 36
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kloosterman Wijbe ( Ates) hoofd 23-09-1780
Tzummarum
Arbeider TO 72 1823 1824TN
36
Vries, de Klaske (Jarigs) vrouw 1786
Sexbierum
TO 72 1823 1824TN
36
Kloosterman Ate (Wijbes ) zoon 02-03-1811
Tzummarum
TO 72 1823 1824TN
36
Kloosterman Schelte (Wijbes ) zoon 28-02-1815
Tzummarum
TO 72 1823 1824TN
36
Kloosterman Klaas (Wijbes ) zoon 21-10-1819
Franeker
TO 72 1823 1824TN
36
Kloosterman Japke (Wijbes ) dochter 15-09-1824
Franeker
Kloosterman Lieuwkje (Wijbes) dochter 01-01-1813
Tzummarum
TO 72 1823 1824TN
36
Thanks!

Uw bijdrage betreft :