Klaas Jacobs

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamKlaas
PatroniemJacobs
Familierelatiezoon
Geboorte / doop13-11-1710 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1713, TO 70
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jacob (Klases) hoofd 18-03-1686
Franeker
Metselaarsknecht 1709 1713TO
70
Klaas (Jacobs) zoon 13-11-1710
Franeker
1713TO
70
Hieke (Jacobs) dochter 11-02-1712
Franeker
1713TO
70
Thanks!

Uw bijdrage betreft :