Klaas Feikes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamKlaas
PatroniemFeikes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop06-07-1735, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1736, EO 19
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Feike (Klases) hoofd 09-03-1709
Franeker
Mr Pottebakker TO 32 1733 1736
EO 19
Donia Geeltje (Jacobs ) vrouw 03-11-1707
Franeker
TO 32 1733 1736
EO 19
Hieke (Feikes) dochter 20-11-1732
Franeker
23-11-1732
Klaas (Feikes) zoon 06-07-1735
Franeker
1736
EO 19
Thanks!

Uw bijdrage betreft :