Klaas (Claes) Jelles

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamKlaas (Claes)
PatroniemJelles
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Kerkgenootschap
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden04-01-16..
GrafzerkZerk 266
Medische gegevens
Bijzonderheden"Zerk 266: ..... 4 ianuaris sterf ..... ...... Ma` Claes Jelles .... ......er en Ant........ ......ne ker ........... Klaas jelles.
"
Bijzonderheden
"Zerk 266: ..... 4 ianuaris sterf ..... ...... Ma` Claes Jelles .... ......er en Ant........ ......ne ker ........... Klaas jelles.
"

Adres

Geen inwoners gevonden.
Thanks!

Uw bijdrage betreft :