Klaas Andries Postuma

Persoonsgegevens

FamilienaamPostuma
VoornaamKlaas
PatroniemAndries
Familierelatiezoon
Geboorte / doop02-05-1884, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-08-1885, TN 118
Vertrek1886, TO 190
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Postuma Andries (Pieters) hoofd 16-02-1828
Kollum
Arbeider TN 118 01-08-1885 1886TO
190
Hoekstra Hijke (Teijes) vrouw 26-10-1838
Schalsum
TN 118 01-08-1885 1886TO
190
Postuma Pieter (Andries ) zoon 22-07-1874
Franeker
TN 118 01-08-1885 1886TO
190
Postuma Ybeltje (Andries ) dochter 24-12-1876
Franeker
TN 118 01-08-1885 1886TO
190
Postuma Dieuwke (Andries ) dochter 28-12-1879
Franeker
TN 118 01-08-1885 1886TO
190
Postuma Klaas (Andries ) zoon 02-05-1884
Franeker
TN 118 01-08-1885 1886TO
190
Haarsma Aafke (Pieters) Stiefdochter 20-08-1862
Franeker
TN 118 01-08-1885 1886TO
190
23-09-1937, Tzum
i
Haarsma Marten (Pieters) Stiefzoon 20-07-1865
Franeker
TN 118 01-08-1885 1886TO
190
31-12-1944, Leeuwarden
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :