Johannes Ypes Tuinstra

Persoonsgegevens

FamilienaamTuinstra
VoornaamJohannes
PatroniemYpes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop06-01-1901, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden11-01-1901
BijzonderhedenTweeling
Bijzonderheden
Tweeling

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tuinstra Ype hoofd 29-06-1867
Franeker
Arbeider TO 136 01-07-1896 01-05-1902TO
89
Boorsma Willemke (Douwes) vrouw 10-04-1870
Tzum
TO 136 01-07-1896 01-05-1902 TO
89
Tuinstra Sjoerd (Ypes) zoon 23-05-1892
Franeker
TO 136 01-07-1896 03-03-1902
Tuinstra Douwe (Ypes) zoon 15-08-1893
Franeker
TO 136 01-07-1896 01-05-1902
TO 89
Tuinstra Nanning (Ypes) zoon 10-09-1895
Franeker
TO 136 01-07-1896 01-05-1902 TO
89
Tuinstra Akke (Ypes) dochter 12-04-1897
Franeker
01-05-1902
TO 89
Tuinstra Nannigje (Ypes) dochter 03-07-1898
Franeker
01-05-1902 TO
89
Tuinstra Sipke (Ypes) zoon 21-09-1899
Franeker
01-05-1902 TO
89
Tuinstra Grietje (Ypes) dochter 06-01-1901
Franeker
19-01-1901
i
Tuinstra Johannes (Ypes) zoon 06-01-1901
Franeker
11-01-1901
i
Miedema Kornelis (Pieters) hoofd 20-03-1828
Boer
Arbeider TO 20 1870 1871schip
Terpstra Gatske (Jans) vrouw 16-12-1828
Leeuwarden
TO 20 1870 1871 schip
Miedema Rica (Cornelis) dochter 08-08-1857
Franeker
TO 20 1870 1871 schip 25-12-1900, Amsterdam
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :