Johannes Sijbrens Westerdijk

Persoonsgegevens

FamilienaamWesterdijk
VoornaamJohannes
PatroniemSijbrens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-06-1854, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1859, TN 21
Overleden24-03-1935, Franeker
Bijzonderheden"Zoon van Sybren Gerkes Westerdijk, uurwerkmaker, en Johanna Juliana Bemp. Beroep: horlogemakersknecht, uurwerkmaker. Op 10 maart 1874 kreeg Johannes het bericht dat hij was vrijgesteld van militaire dienstplicht vanwege broederdienst. Huwde op 9 juli 1893 te Franeker op 39 jarige leeftijd met de 38 jarige Trijntje van der Meulen, geboren te Gaast, dochter van Harmen Reinders van der Meulen, ondermeester, en Klaaske Klazes Dijkstra. Na het overlijden van Trijntje (14 juni 1916) huwde Johannes 3 januari 1918 te Franeker met Henderika Roode, dochter van Yetze Jans de Roode, timmerknecht, en Hendrina Rientses Steensma."
Bijzonderheden
"Zoon van Sybren Gerkes Westerdijk, uurwerkmaker, en Johanna Juliana Bemp. Beroep: horlogemakersknecht, uurwerkmaker. Op 10 maart 1874 kreeg Johannes het bericht dat hij was vrijgesteld van militaire dienstplicht vanwege broederdienst. Huwde op 9 juli 1893 te Franeker op 39 jarige leeftijd met de 38 jarige Trijntje van der Meulen, geboren te Gaast, dochter van Harmen Reinders van der Meulen, ondermeester, en Klaaske Klazes Dijkstra. Na het overlijden van Trijntje (14 juni 1916) huwde Johannes 3 januari 1918 te Franeker met Henderika Roode, dochter van Yetze Jans de Roode, timmerknecht, en Hendrina Rientses Steensma."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Westerdijk Sijbren (Gerkes) hoofd 07-01-1811
Franeker
Uurwerkmaker TN 55 1853 1859 TN
21
08-10-1872, Franeker
i
Woudhuizen Tjamke Piers hoofd 20-1-1826
Leeuwarden
Arbeidster TN 1a 1882 1883 EN 61c
i
Bijlsma Harmen hoofd 20-8-1861
Tzum
Arbeider EO 82 1890 30-4-1892 Hitzum
Bemp Johanna Helena Juliana (Johannes) vrouw 31-08-1816
Leiden
TN 55 1853 1859 TN
21
26-01-1881, Franeker
i
Salverda Minke vrouw 18-12-1862
Franeker
EO 82 1890 30-4-1892 Hitzum
Westerdijk Johanneske dochter 1847
Franeker
TN 55 1853 1859 TN 21
Westerdijk Gerke (Sijbrens) zoon 04-01-1843
Franeker
TN 55 1853 1859 TN
21
29-04-1904, Amsterdam
i
Westerdijk Carolina (Sijbrens) dochter 27-10-1844
Franeker
TN 55 1853 1859 TN
21
03-04-1878, Workum
i
Westerdijk Helena (Sijbrens) dochter 02-01-1849
Franeker
Naaister TN 55 1853 1859
TN 21
26-07-1923, Zuidlaren
i
Westerdijk Tjaltje dochter 21-6-1852
Franeker
TN 55 1853 1859 TN 21
Westerdijk Johannes (Sijbrens) zoon 29-06-1854
Franeker
1859 TN
21
24-03-1935, Franeker
i
Hamstra Pier zoon 11-7-1861
Franeker
TN 1a 1882 1883 EN 61c
Hamstra Jan zoon 17-4-1870
Franeker
TN 1a 1882 1883 EN 61c
Bijlsma Oepke zoon 1-5-1885
Franeker
EO 82 1890 30-4-1892 Hitzum
Bijlsma Antje dochter 27-6-1890
Franeker
EO 82 1890 30-4-1892 Hitzum
Westerdijk IJsbrand (Gerkes) broer 29-12-1806
Franeker
Uurwerkmaker TN 55 1853 1859 TN
21
13-03-1878, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :