Johannes (Jan) Samuels Maccovius (Makowsky)

Persoonsgegevens

FamilienaamMaccovius (Makowsky)
VoornaamJohannes (Jan)
PatroniemSamuels
Familierelatiegeen
Geboorte / doop1588 , Lobzenicz (Polen)
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk27-09-1626, Leeuwarden
BeroepProfessor theologie
Herkomst1625
Vertrek1635, TO 52 ( Schilcampen 5 )
Overleden24-06-1644, Franeker
BijzonderhedenJan Makowsky . Zoon van Samuel Makowsky en Margaretha Seklewska. Hij huwde op 26 september 1626 te Leeuwarden met met Antje Ulenburgh, geboren ca. 1598 en overleden op 9 november 1633 te Franeker , dochter van Rombertus Ulenborgh, burgemeester van Leeuwarden, en Sjoukje Ozinga. Zij is een oudere zuster van Saskia van Ulenburg, de vrouw van Rembrandt van Rijn. Saskia verbleef de winter van 1633/1634 in Franeker na de dood van haar zuster Antje om Makowsky te helpen. Daarna gaat ze naar Sint Annaparochie om met Rembrandt van Rijn te trouwen. Geen gegevens over geboorte/doop van Antje. Na haar dood huwt hij met een dochter van Rahpael Clingbyl, professor te Franeker, en Anskje Haijes Besrtuert. Zijn derde huwelijk was met Frouk a Bonnama, dochter van Frederik a Bonnama, lid van de gedeputeerde Staten van Friesland. Hij kon goed opschieten met zijn studenten, maar hij stond ook bekend om zijn dronkenschap en losbandigheid
Bijzonderheden
Jan Makowsky . Zoon van Samuel Makowsky en Margaretha Seklewska. Hij huwde op 26 september 1626 te Leeuwarden met met Antje Ulenburgh, geboren ca. 1598 en overleden op 9 november 1633 te Franeker , dochter van Rombertus Ulenborgh, burgemeester van Leeuwarden, en Sjoukje Ozinga. Zij is een oudere zuster van Saskia van Ulenburg, de vrouw van Rembrandt van Rijn. Saskia verbleef de winter van 1633/1634 in Franeker na de dood van haar zuster Antje om Makowsky te helpen. Daarna gaat ze naar Sint Annaparochie om met Rembrandt van Rijn te trouwen. Geen gegevens over geboorte/doop van Antje. Na haar dood huwt hij met een dochter van Rahpael Clingbyl, professor te Franeker, en Anskje Haijes Besrtuert. Zijn derde huwelijk was met Frouk a Bonnama, dochter van Frederik a Bonnama, lid van de gedeputeerde Staten van Friesland. Hij kon goed opschieten met zijn studenten, maar hij stond ook bekend om zijn dronkenschap en losbandigheid

25-11-1618 Dr. Johanni Mackovio professori theologia tot Franeker geaccordeert per ordonnantie twuehondert kgld verfallinge vande oncosten bij hem te doene opte reise naer Dordrecht omme aldaer sijne saecke bij d heeren gecommiteerde besoignerende ter vergaderinge vande Synode nationael wettelijck te laten justificeren ergo 200 ₤. Cessie; dr. Ulricus Ulenburg, mede advocaat voor het Hof van Johannes (Jan) Samuels Maccovius (Makowsky)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Maccovius (Makowsky) Johannes (Jan) (Samuels) geen 1588
Lobzenicz (Polen)
Professor theologie 1625 1635TO
52 ( Schilcampen 5 )
24-06-1644, Franeker
i
Ulenburgh Antje (Rombertus ) geen ca. 1598
Leeuwarden
Leeuwarden 08-09-1626 09-11-1633, Franeker
i
Metius Adriaan (Adriaans ) hoofd 09-12-1571
Alkmaar
Hoogleraar Alkmaar 1598 06-09-1635
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :