Johannes Gjalts Huisman

Persoonsgegevens

FamilienaamHuisman
VoornaamJohannes
PatroniemGjalts
Familierelatiegeen
Geboorte / doop29-10-1875, Pingjum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBoereknecht, Smitsknecht
Herkomst31-01-1884, Pingjum
Vertrek14-07-1884, Pingjum
Overleden
Bijzonderhedenzoon van Gjalt Roelofs Huisman, smit,wonende te Bolsward. (geboren 29-10-1875 te Pingjum en Overleden 29 12-1965 te Veenwouden) en Baukje Marra, (Overleden 9 dec. 1883 te Pingjum), dochter van Johannes Sijbes Marra en Huitje Botte Dijksta. Gjalt Roelofs Huisman bleef met 4 kinderen achter. Johannes Gjalts is waarschijnlijk daarom 6 maanden bij zijn grootouders geweest. Op 23-02-1901 te Witmarsum gehuwd met Jantje de Vries, geboren te Achlum, wonende te Kimswerd, dochter van Eke Harmens de Vries, winkeleier, en Geiske Jacobs Bijlsma wonende te Kimswerd.
Bijzonderheden
zoon van Gjalt Roelofs Huisman, smit,wonende te Bolsward. (geboren 29-10-1875 te Pingjum en Overleden 29 12-1965 te Veenwouden) en Baukje Marra, (Overleden 9 dec. 1883 te Pingjum), dochter van Johannes Sijbes Marra en Huitje Botte Dijksta. Gjalt Roelofs Huisman bleef met 4 kinderen achter. Johannes Gjalts is waarschijnlijk daarom 6 maanden bij zijn grootouders geweest. Op 23-02-1901 te Witmarsum gehuwd met Jantje de Vries, geboren te Achlum, wonende te Kimswerd, dochter van Eke Harmens de Vries, winkeleier, en Geiske Jacobs Bijlsma wonende te Kimswerd.

Adres

Arkens 8

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Marra Johannes Sijbes hoofd 28-3-1814
Schalsum
Landbouwer B 1845 13-7-1870
Overl.
Dijkstra Huitje Bottes vrouw 5-6-1814
Tzum
1845 16-6-1883
Overl.
Marra Sijbe zoon 27-4-1846
Franeker
1884
B
Marra Johannes zoon 29-4-1848
Franeker
Onderwijzer Oosterhout 27-12-1882 12-2-1883
Oldeboorn
Marra Baukje dochter 28-10-1850
Franeker
5-5-1872
Pingjum
Jong, de Klaas Andela geen 8-3-1825
Menaldum
Boereknecht 24-5-1858
Hitzum
Wischmeijer Willem Hendriks geen 8-5-1831
Tzummarum
Boereknecht Schalsum 21-5-1858 28-5-1861
Schalsum
Betzauw Johanna Taekes geen 11-1-1836
Franeker
Dienstmeid Oosterbierum 14-6-1855 24-5-1858
Hitzum
Dijkstra Dirkje Douwes geen 13-8-1843
Jorwerd
Dienstmeid Bolsward ? ?
Smits Baukje Pieters geen 8-5-1845
Oosterbierum
Dienstmeid Oosterbierum 31-5-1862 1869
TN 46
Boer, de Baukje Jetses geen 27-11-1850
Schalsum
Dienstmeid Peins 8-6-1874 1875
OV 8
Pols Jeltje geen 11-2-1852
Oosterbierum
Dienstmeid Dongjum 24-6-1875 20-4-1876
Oosterbierum
Dijk, van Jetske Hanses sch.d. 25-5-1855
Tzum
Tzum 13-6-1884
Boorsma Trijntje Folkerts geen 13-1-1858
Ried
Dienstmeid Menaldum 26-5-1876 17-6-1878
Schalsum
Kuipers Metje Sikkes geen 16-4-1858
Tzummarum
Dienstmeid Achlum 3-6-1879 15-5-1880
Lollum
Sikkema Sijtske Everts geen 1-5-1863
Ried
Dienstmeid Schalsum 25-5-1880 3-6-1884
Schalsum
Huisman Johannes (Gjalts) geen 29-10-1875
Pingjum
Boereknecht, Smitsknecht Pingjum 31-01-1884 14-07-1884 Pingjum
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :