Jetske Hettes Hofma

Persoonsgegevens

FamilienaamHofma
VoornaamJetske
PatroniemHettes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop29-09-1826, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1837, EW 43
Vertrek1847, EO 68
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Gerrit (Dirks) hoofd 04-01-1671
Franeker
Timmergezel Harlingen 1729 1731Herbaijum
Jetske (Mattheus) vrouw 28-07-1672
Franeker
Harlingen 1729 1731Herbaijum
Pieter (Gerrits) zoon 16-10-1703
Franeker
Harlingen 1729 1731Herbaijum
Doutje (Gerrits) dochter 28-10-1706
Franeker
Harlingen 1729 1731Herbaijum
Maaike (Pieters) hoofd 24-11-1737
Franeker
Onbekend 1797 1798TN
99
Hofma Hette (Simons) hoofd 04-11-1795
Franeker
Arbeider EW 43 1837 22-07-1848
Brandsma Tietje (Simons) vrouw 03-09-1788
Achlum
EW 43 1837 10-05-1867
Ried
Hofma Simon (Hettes ) zoon 20-10-1822
Herbaijum
EW 43 1837 1847TO
89
Hofma Ruurd (Hettes ) zoon 06-06-1824
Herbaijum
Schipper EW 43 1837 1867TO
35
Hofma Jetske (Hettes ) dochter 29-09-1826
Franeker
EW 43 1837 1847EO
68
Hofma Tjeerd (Hettes ) zoon 04-02-1830
Franeker
Arbeider EW 43 1837 31-01-1862 Harlingen
Hofma Tjeerd (Hettes ) zoon 04-02-1830
Franeker
Arbeider Harlingen 06-01-1865 23-02-1865 Harlingen
Hofma Tjeerd (Hettes ) zoon 04-02-1830
Franeker
Arbeider Harlingen 12-01-1866 1867 TO
47
Mulder Sijtske (Lammerts) hoofd 01-06-1793
Sexbierum
Arbeidster EO 47 1851 1854 TO
79
i
Nieuwenhuis Antje (Jans) geen 29-03-1832
Herbaijum
Arbeidster EO 47 1851 1854 TO
79
Thanks!

Uw bijdrage betreft :