Jetske Aukes Beintema

Persoonsgegevens

FamilienaamBeintema
VoornaamJetske
PatroniemAukes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop02-04-1846, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1849, TO 103
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Beintema Auke (Jans) hoofd 31-12-1822
Dronrijp
Stalknecht TO 71 1845 1849TO
103
Veer, van der Giltje (Wiebes) vrouw 24-03-1821
Welsrijp
TO 71 18-05-1845 1849TO
103
Beintema Jetske (Aukes ) dochter 02-04-1846
Franeker
1849TO
103
Beintema Jan (Aukes ) zoon 05-10-1848
Franeker
1849TO
103
Beintema Age (Jans ) broer 06-02-1831
Schingen
TO 71 1845 1849TO
103
Thanks!

Uw bijdrage betreft :